Adresa: Str. Dr. Leonte 1-3, 76256 Bucuresti
Telefoane: 638.39.40 - Director 
                  638.40.10 -
Centrala 
Fax:           312.34.26
internet:     www.ispb.ro 
e-mail:       ispb@com.pcnet.ro

DIRECTOR - Dr. Octavian Luchian

          Institutul de Sanatate Publica Bucuresti a fost infiintat prin "Legea pentru Infiintarea "Institutului de igiena si sanatate publica" promulgata de catre regele Ferdinand I la 25 februarie 1927. Legea din 1927 prevedea infiintarea pe langa Ministerul Sanatatii Publice si Ocrotirii Sociale, a unui institut de igiena si sanatate publica cu urmatoarele sectiuni: epidemiologia si profilaxia maladiilor infectioase, igiena alimentara, igiena industriala, geniu sanitar, igiena sociala, eugenia, igiena scolara, asistenta sociala, asigurari sociale si accidente de munca, statistica si demografie, administratia sanitara, legislatie. Aceeasi lege prevedea ca institutul va avea buget separat, acoperit prin subventii prevazute in bugetul de cheltuieli generale ale statului, alte subventii de la autoritati si institutii, taxe incasate pentru analizele si lucrarile efectuate de institut.

          In prezent, Institutul de Sanatate Publica Bucuresti functioneaza conform "Legii privind asistenta de sanatate publica" nr. 100/1998, HGR privind organizarea si functionarea Ministerului 244/1997 modificat si completat cu HGR 764/1998. Conform acestor reglementari, Institutul de Sanatate Publica Bucuresti este unitate specializata proprie si efectueaza activitati de asistenta de sanatate publica si indeplineste rolul de for tehnic si profesional al Ministerului Sanatatii pentru elaborarea si fundamentarea stiintifica si profesionala a strategiilor de politica sanitara.
          Institutul de Sanatate Publica Bucuresti isi desfasoarea activitatea pe cateva sectiuni: epidemiologie, previziuni si strategii in sanatatea publica, medicina muncii (cu subsectiunile: fiziologia muncii, toxicopatologia muncii, pneumopatologie si oncologie profesionala, patologie profesionala si radiopatologie), medicina mediului (cu subsectiunile: epidemiologie de mediu, supravegherea apei potabile, chimie sanitara, microbiologie de mediu, toxicologia mediului, ecologie si combaterea vectorilor), igiena alimentara si nutritie, igiena radiatiilor, igiena scolara, promovaraea sanatatii si educatie pentru sanatate. Reglementarile de mai sus prevad ca Institutul de Sanatate Publica Bucuresti se constituie din venituri de la bugetul de stat si din taxele percepute pentru servicii de sanatate publica si pentru cotractele de studii si cercetari efectuate in institut.
          Asa cum decurge Legea privind asistenta de sanatate publica nr. 100/1998, Institutul de Sanatate Publica elaboreaza proiecte de norme si reglementari privind organizarea si functionarea unitatilor care asigura asistenta de sanatate publica, organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat, elaboreaza coduri de procedura, ghiduri de practica, metodologii de inspectie sanitara, coduri etice, metode si metodologii de evaluare a calitatii mediului de viata si munca, metodologii tehnice de investigare, supraveghere si evaluare a impactului factorilor de mediu asupra sanatatii.
          Institutul de Sanatate Publica Bucuresti elaboreaza, coordoneaza implementarea si evalueaza din punct de vedere tehnic si financiar programele nationale de sanatate publica pentru Institutul de Sanatate Publica Bucuresti sau persoane care lucreaza in institut sunt desemnate responsabili-coordonatori nationali si anume: Programul national de supraveghere si control al bolilor infectioase, Programul national de prevenire si contol al infectiilor nosocomiale, Programul national de actiune pentru mediu si sanatate, Programul national de supraveghere a starii de sanatate in colectivitati de copii si adolescenti, Programul national de supraveghere a factorilor de risc din mediul de munca si de risc profesional si Programul national de evaluare a starii de sanatate si supraveghere demografica.
          De asemenea, specialistii din institut efectuaeaza studii si cercetari in domeniul sanatatii publice pentru identificarea problemelor de sanatate publica, a nevoilor de servicii de medicina preventiva, pentru fundamenterea stiintifica a politicii si strategiilor saitare si pentru implementarea acestora; participa la realizarea si derularea sistemului informational din domeniul asistentei de sanatate publica, prin elaborarea structurii bazelor de date, a metodologiei culegerii si transmiterii datelor, validarea datelor, analiza si interpretarea informatiilor, elaborarea rapoartelor si sintezelor nationale privind starea de sanatate a populatiei in relatie cu principalii determinanti care sunt stilul de viata si factorii din mediul de viata si de munca.
         O alta componenta importanta a activitatii institutului de Sanatate Publica Bucuresti este elaborarea si implementarea actiunilor de comunicare de risc si de informare a publicului cu promovare a practicilor si comportamentelor sanogenice si a stilului de viata sanatos.
         Institutul de Sanatate Publica Bucuresti indeplineste functia de coordonator national pentru: Elaborarea si implementarea Planului National de Actiune pentru Sanatate in relatie cu Mediul (in colaborare cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului)
Centrul pentru Sistemul de informare geografica de sanatate si mediu (HEGIS)
Centrul national de dozimetrie individuala pentru supravegherea expusilor profesional la radiatii ionizate din domeniul medical si nemedical, Registrul national de doze pentru expusii profesional la radiatii ionizate si pentru populatie si centrul pilot de radiopatologie clinica.
Punct focal in relatia cu Comisia Centrala pentru Accidente Nucleare si Caderi de Obiecte Cosmice (CCANCOC)
Centru de informare toxicologica si registrul national de toxice (in colaborare cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului)
Centrul de referinta pentru combatrea vectorilor si regimul pesticidelor
Comisia pentru formarea instructorilor si inspectorilor HACCP in sectorul alimentar
Centrul coordonator pentru evaluarea nivelului de dezvoltare fizica a copiilor si tinerilor din Romania
Centrul de documentare OMS pentru Romania
Punct focal in relatia Ministerului Sanatatii cu OMS in domeniul sanatatii in relatie cu mediul
Punct focal pentru GEENET/EURO, reteaua europeana de informatii pentru epidemiologia mediului si pentru programele GEMS/Air si GEMS/Food
Punct focal OMS pentru toxiinfectiile alimentare
Punct focal pentru programul  Ministerului Sanatatii si UNICEF pentru prevenirea transmiterii hepatitei B pe cale injectabila
Programul Ministerului Sanatatii si UNICEF de combatere a distrofiei endemice tireopate prin folosirea sarii iodate in alimentatie
Programul de asigurare a calitatii prin intercomparare al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica si al Departamentului pentru Energie a Statelor Unite ale Americii
Centrul de referinta OMS pentru dozimetrie standard secundara - pentru etalonarea si verificarea metrologica a tuturor aparatelor de masura din domeniul radiatiilor din sectorul sanitar
Programul GERMON al Ministerului Sanatatii, OMS - Geneva si PNUM - Nairobi de supraveghere a mediului in vederea alarmarii in caz de accident nuclear si punct focal al AIEA - Viena pentru situatiile de accident nuclear.

Institutul de Sanatate Publica Bucuresti: Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 76256 Bucuresti, Romania; Director: Dr. Octavian Luchian;
Telefon: 01-6383940 - Director; 01-6384010 - Centrala; Fax: 01-3123426; E-mail: ispb@com.pcnet.ro

Irma Eva Csiki, Fifician
Secretar stiintific

Institutul de Sanatate Publica Bucuresti, prin contract sau plata directa:
Realizeaza studii si crcetari pe baza de contract
Realizeaza componenta pe starea de sanatate a studiilor de impact si a bilanturilor de mediu
Efectueaza asistenta tehnica, servicii, consultanta si referate tehnice
Masuratori de zgomot si determinari de microclimat
Expertizare tehnica in scopul avizarii sanitare pentru produsele alimentare, utilaje si tehnologii alimentare, aditivi si adjuvanti alimentari, ambalaje si materiale care vin in contact direct cu alimentele, detergenti de uz casnic si uz industrial
Expertizare tehnica in scopul avizarii sanitare pentru materiale de constructii, izolatii, finisaje, vopseluri, furnituri, sisteme si aparate pentru incalzire, ventilatie, iluminat, uz casnic
Audit de mediu privind deseuri clinice, spalatorii, spatii de depozitare a materialelor sanitare
Testari toxicologice pentru produse pesticide sau amestecuri de pesticide si produse insecticide
La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, pentru tehnologii, proiecte, produse, materiale, substante, etc. care sunt supuse obligatiei de inregistrare si/sau autorizare, pecum si la cerere
Efectueaza  expertize sanitare in unitati economice si institutii publice
Expertize sanitare pentru sisteme si instalatii de producere, transport si distributie a apei potabile
Investigarea complexa a conditiilor de munca si de mediu industrial
Determinari toxicologice si expertizarea locurilor de munca, in vederea incadrarii in grupe de munca si acordarea de sporuri
Expertize medicale si examene clinice
Elibereaza certificate solicitate de autoritatile publice, de persoane fizice si juridice
Organizeaza, la cerere, cursuri de formare in domeniul medicinei preventive pentru medici si pentru alte categorii prfesionale decat cele
medicale

Domeniile de activitate:
Epidemilogie si previziuni si strategii in sanatatea publica
Medicina muncii
Fiziologia muncii, toxicopatologia muncii, pnemopatologie si oncologie profesionala, patologie profesionala si radiopatologie
Medicina mediului
Epidemiologie de mediu, supravegherea apei potabile, chimie sanitara, microbiologie de mediu, toxicologia mediului, ecologie si combaterea vectorilor
Igiena alimentara si nutritie
Igiena radiatiilor
Igiena scolara si promovarea sanatatii si educatie pentru sanatate.

Acest site apartine sc OFERA Ind. srl
Pentru reproducerea materialelor  publicate va rugam sa contactati:
Tel / Fax: 021 323 89 42 Mobil: 0722 603 329
E-mail: ofera@fx.ro